[1]
Kuć, J. 2018. Lingwistyczna charakterystyka kontraktu jako gatunku na przykładzie mowy propinacyjnej z XIX wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 24, 2 (sty. 2018), 73-84. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.5.