[1]
Kulwicka-Kamińska, J. 2018. Piśmiennictwo religijne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego jako oryginalne źródło do badań polszczyzny północnokresowej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 24, 2 (sty. 2018), 85-110. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.6.