[1]
Мишкинене, Г. 2018. Славяно-турецкое языковое и культурное взаимодействие (на материале хамаилов литовских татар). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 24, 2 (sty. 2018), 125-146. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.8.