[1]
Walczak, B. 2018. Zofia Zierhofferowa jako historyk języka polskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 24, 2 (sty. 2018), 305-308. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.18.