[1]
Rychter, J. 2018. „Boże… / czemu nas opuściłeś” – odwołania religijne w tomiku Z ziemi do nieba Władysława Grabana. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 25, 1 (sie. 2018), 167-179. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.1.10.