[1]
Rypel, A. 2018. Kupieckie ogłoszenia prasowe zamieszczane w „Dzienniku Bydgoskim” z lat 1907–1914 – rekonesans badawczy. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 25, 1 (sie. 2018), 181-198.