[1]
Walczak, B. 2019. Agnieszka Piela, Słownik frazeologizmów z archaizmami. Pamiątki przeszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2018, ss. 346. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 25, 2 (kwi. 2019), 347-351. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.2.18.