[1]
Breza, E. 2013. Trójca Święta w „Hymnach kościelnych” i w pieśniach kościelnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 20, 2 (sty. 2013), 73-83. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.8.