[1]
Łapicz, C. 2013. Niezwykłe losy pierwszego drukowanego przekładu Koranu na język polski. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 20, 2 (sty. 2013), 129–143. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.12.