[1]
Piotrowicz, A. i in. 2013. Potoczna onimia poznańska w świadomości mieszkańców miasta. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 20, 2 (sty. 2013), 173–181. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.15.