[1]
Wojtak, M. 2013. Współczesnej publicystyki prasowej oblicza różne. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 20, 2 (sty. 2013), 205–220. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.18.