[1]
Bień, J.S. 2019. Traktat Parkosza. Eksperymentalna edycja elektroniczna. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 26, 1 (wrz. 2019), 27–69. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.2.