[1]
Łuc, I. 2019. Gwarowy leksem gryfny jako modny komponent kultury konsumpcyjnej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 26, 1 (wrz. 2019), 85-100. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.4.