[1]
Witkowska, K. 2019. O wybranych funkcjach trybu rozkazującego zwrotów frazeologicznych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 26, 1 (wrz. 2019), 189-202. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.10.