[1]
Borowiec, K., Kuźmicki, M. i Masłej, D. 2015. Kontakty polsko-czeskie na tle literatury psałterzowo-biblijnej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 22, 1 (sty. 2015), 35-54. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.2.