[1]
Dunaj, B. 2015. Zwięzła historia języka polskiego – założenia opisu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 22, 1 (sty. 2015), 69-80. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.4.