[1]
Kość, J. 2015. Tekst pozwu sądowego w polskiej kodyfikacji prawa magdeburskiego z XVI wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 22, 1 (sty. 2015), 91-106. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.6.