[1]
Nowowiejski, B. 2015. Dawne słowniczki gwarowe jako źródło do historii języka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 22, 1 (sty. 2015), 169-184. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.11.