[1]
Wydra, W. 2015. Dwa teksty staropolskie z przełomu XV i XVI wieku. Dekalog i Oracio contra Febrem. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 22, 1 (sty. 2015), 281-290. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.18.