[1]
Skibski, K. i Szczyszek, M. 2009. Nowe formy wyrazowe dla tradycyjnych znaczeń leksykalnych. O wariantywności słowotwórczej i leksykalnej we współczesnej polszczyźnie (na podstawie badań ankietowych). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 15, (sty. 2009), 35–56. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.3.