[1]
Kołodziejczyk-Trawińska, A. 2009. Społeczeństwo poznańskie z perspektywy onimicznej – wstępna rekonstrukcja badawcza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 15, (sty. 2009), 153–167. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.9.