[1]
Motyl, A. 2009. Wokół dyskusji o kondycji polskiego języka literackiego w XVII wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 15, (sty. 2009), 205–221. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.12.