[1]
Sarnowska-Giefing, I. 2009. Maria Czaplicka-Jedlikowska, Edukacyjne aspekty nazw własnych w literaturze dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, ss. 288. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 15, (sty. 2009), 263–267. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.14.