[1]
Szymborska, M. 2009. Jolanta Sławek, Czytelnik uwolniony? Perswazja w informacji prasowej, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007, ss. 160. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 15, (sty. 2009), 283–287. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.18.