[1]
Walczak, B. 2009. Ewa Woźniak, Ofiary i krzywdziciele. Studium postaci w przedtrydenckim piśmiennictwie pasyjnym. Analiza językoznawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 328. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 15, (sty. 2009), 289–292. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.19.