[1]
Krygier-Łączkowska, A. 2009. Książki wydane przez pracowników i doktorantów zakładów językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w roku 2007. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 15, (sty. 2009), 297-303. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.21.