[1]
Krygier-Łączkowska, A. 2009. Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w roku akademickim 2007/2008. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 15, (sty. 2009), 305-309. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.22.