[1]
Piotrowicz, A. i Witaszek-Samborska, M. 2010. Nazwy osób (ze względu na cechy psychiczne) w polszczyźnie miejskiej Poznania. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 16, (sty. 2010), 213-226. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.19.