[1]
Rybka, M. i Sławek, J. 2010. „Szczęście to przemijanie/ nam też zniknąć trzeba” – kilka uwag o przemijaniu w poezji ks. Jana Twardowskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 16, (sty. 2010), 241-257. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.21.