[1]
Kołodziejczyk, M. 2010. Znajomość frazeologii regionalnej wśród poznaniaków. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 17, (sty. 2010), 53-68. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.4.