[1]
Mariak, L. 2010. „O zachowaniu się przy stole”, czyli językowa kreacja obyczajów biesiadnych w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 17, (sty. 2010), 205-228. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.14.