[1]
Kołodziejczyk, M. 2010. Jolanta Tambor, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 316. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 17, (sty. 2010), 286-291. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.22.