[1]
Skibski, K. 2010. Problem semantycznych innowacji frazeologicznych w tekstach literackich. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 17, (sty. 2010), 139-150. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.10.