[1]
Jachimowska, K. 2019. Kompetencja językowa i komunikacyjna dzieci z zaburzeniami słuchu w kontekście wzorca gatunkowego SMS-a. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 26, 2 (grudz. 2019), 61-74. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.4.