[1]
Osiewicz, M. 2019. Demorfologizacja rodzaju w liczbie mnogiej rzeczowników w Księgach o gospodarstwie Piotra Krescentyna (Kraków 1549, Helena Unglerowa). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 26, 2 (grudz. 2019), 175-194. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.13.