[1]
Osiewicz, M. 2012. Analiza kwantytatywno-porównawcza słownictwa Ksiąg o gospodarstwie Piotra Krescentyna (1549). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 19, 1 (sty. 2012), 67-92. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2012.19.1.5.