[1]
Kaszewski, M. 2011. Kwalifikatory w słowniku Jerzego Samuela Bandtkiego – rodzaje, funkcje, frekwencja. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 18, 2 (sty. 2011), 77-90. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.2.5.