[1]
Słoboda, A. 2011. Akomodacja składniowa w obrębie grup imiennych z liczebnikiem głównym w średniowiecznej polszczyźnie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 18, 2 (sty. 2011), 91-104. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.2.6.