[1]
Lenartowicz-Zagrodna, A. 2011. Defensio verae translationis corporis Catechismi in linguam Polonicam, adversus calumnias Joannis Secluciani Jana Maleckiego – przekład wraz z komentarzem. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 18, 2 (sty. 2011), 107-144. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.2.7.