[1]
Janusz, A. 2020. Świat Dysku w przekładzie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 27, 1 (wrz. 2020), 105–114. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.7.