[1]
Hrynkiewicz-Adamskich, B. 2014. O uwarunkowaniach procesu kształtowania się i stabilizacji rosyjskich nazwisk. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 21, 1 (sty. 2014), 49-61. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.3.