[1]
Żuraszek-Ryś, I. 2014. Czy Łużyce są nam bliskie? O nazwach z członami Łużyce, łużycki i Łużyczanin / Łużyczanka we współczesnej polszczyźnie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 21, 1 (sty. 2014), 95-106. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.6.