[1]
Piotrowicz, A. 2014. Rafał Sidorowicz, „Teleobecne »ja«. Językowa autoprezentacja nadawcy w blogu”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 222. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 21, 1 (sty. 2014), 199-204. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.13.