[1]
Wiatrowski, P. 2014. Małgorzata Golanowska, Joanna Kwasiborska, Dorota Lipiec, Aleksandra Sienniak, Danuta Emiluta-Rozya, „Wybrane zagadnienia logopedyczne. Cz. III: ś, ź, ć, dź”, Wydawnictwo Komlogo, Gliwice 2011, ss. 86. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 21, 1 (sty. 2014), 207-211. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.15.