[1]
Krygier-Łączkowska, A. 2014. Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku akademickim 2012/2013. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 21, 1 (sty. 2014), 215-218. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.16.