[1]
Lewaszkiewicz, T. 2020. Świadomość językowa i zainteresowania językoznawcze Adama Naruszewicza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 27, 2 (grudz. 2020), 85–97. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.5.