[1]
Osiewicz, M. 2020. Oznaczanie palatalności l w drukach polskich z XVI wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 27, 2 (grudz. 2020), 113-128. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.7.