[1]
Szczaus, A. 2020. Tytuły w dawnej prasie popularnonaukowej (na przykładzie „Nowych Wiadomości Ekonomicznych i Uczonych” 1758–1761). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 27, 2 (grudz. 2020), 221–231. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.2.12.