[1]
Sobolewska, K. 2014. Dialektolodzy na manowcach. O wpływie niemczyzny na gwary Warmii i Mazur. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 21, 2 (sty. 2014), 93-102. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.2.6.