[1]
Błaszczyk, M. 2014. Związki frazeologiczne z komponentem somatycznym jako nazwy uczuć w „Chłopach” Władysława Stanisława Reymonta. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. 21, 2 (sty. 2014), 117-135. DOI:https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.2.8.